Moje Zvíře.cz
4096 uživatelů, 3425 profilů zvířátek

Franciss bess a Darling Asson Ensson Bohemia

Zpět na předchozí stránku

Jsem:

Pes

O mně:

Zhodnocení roku 2009 Hodnocení čtenářů: / 12 SlabéVynikající more info here - více informací zde Zhodnocení roku 2009 v chovatelské stanici Ensson Bohemia. Rok 2009 nebyl pro náš chov příliš příznivý. Na jaře byli uchovněni Fram info zde a Falco Ensson Bohemia, info zde oba velice pěkní mohutní plemeníci s tituly šampionů. Darling Asson Ensson Bohemia info zde se uplatnil v zahraničním chovu info zde a v březnu se po něm narodilo několik potomků, stejně tak se opět stal otcem info zde i jeho bratr Dario. info zde V Italii potomci po Delicios Bess Ensson Bohemia získali vysoké tituly z klubových a mezinárodních výstav. info zde V Belgii info zde se narodilo 6 štěnat Freye Ensson Bohemia info zde a plemeníkovi Feelandrovi van Laurienhof, byl o ně veliký zájem, jsou ve několika zemí EU. Na klubových a speciálních výstavách v Čechách a na Slovensku získávají Fram info zde a Falco info zde tituly nejvyšší. V horkém létě nám náhle umírá Darling Asson info zde, zůstává veliká bolest a zármutek v našich srdcích. Franciss Bess je velice smutná, chodí jako tělo bez duše, rozhodujeme se, přivézt jí kamaráda. A tak se naše smečka rozrůstá o malého Essyho. info zde Ensson du Clos de la Wittmatt přijel z Paříže a hned bylo doma veselo. Franciss Bess Ensson Bohemia boduje na klubové výstavě v Leonbergu, info zde kde nastupuje do třídy vítězů s 13 šampionkami zvučných jmen. Získává velice pěkné třetí místo, máme velikou radost. Koncem roku je nakryta a v prosinci info zde se jí narodily dvě nádherné, mohutné fenky. Byly pouze dvě o to více se jim Franci věnuje. Taktéž na Elke Ensson Bohemia je v zahraničí info zde uskutečněn druhý vrh štěňat. Na podzim je zbonitována Fabienne Ensson Bohemia info zde a několik potomků po Darling Assonovi, info zde kteří se již uplatňují v chovu. Na světové výstavě v Bratislavě info zde získávájí Fram a Falco Ensson Bohemia velice pěkná hodnocení, Fram boduje na nádherném, čtvrtém místě. Je též prvně použit v chovu a nakrytá fenka je březí. Z celé EU nám přicházejí informace potomcích po plemenících Bobbym info zde a Dariovi Ensson Bohemia, info zde kteří se velice silně zapojili v chovu po celém světě. Jejich matka a babička Annie Chaloupecké skalky info zde položila základ v chovu nejen v naší chovatelské stanici ale v dnešní době i v mnoha úspěšných chovatelských stanicích info zde v Evropě The year 2009 was a good year, yet also asadone. In the spring Fram ( more info here ) and Falco Ensson Bohemia ( more info here ) were bonified, they are both very beautiful and strong stud dogs and champions. Darling Asson Ensson Bohemia fathered puppies abroad ( more info here ) they were born in March. His brother Dario Ensson Bohemia ( more info here become a farther once again. In Italy Delicios Bess offspring won many high - ranking titles in both club ( more info here ) and international shows. Freya Ensson Bohemia and Freelander van L´aurienhof had puppies and since there was great interest in these puppies, they are now in several E.U.( more info here ) countries. Fram and Falco Ensson Bohemia got the highest titles in Czech ( more info here ) and Slovakian shows. ( more info here ) During the summer Darling Asson Ensson Bohemia ( more info here ) died very suddenly, we are left mourning him with great pain in our hearts. Franciss Bess was very sad as well, so we decided to get her a companion. We brought little Essy ( more info here ) home from Paris and immediately it was happier in our house. Franci took palt in the club show in Leonberg ( more info here ) where she entered the champion group. She came in third, we were so proud of her. She brought useven more happiness in December when she gave birth to two strong and beautiful female puppies. ( more info here ) There were only two, so Franci has plenty of time for both of them. In the fall Fabienne Ensson Bohemia became a brood bitch ( more info here ) as did many other bitches from Darling Asson ( more info here ) and some already have thier own puppies. In the world dog show in Bratislava ( more info here ) was Fram Ensson Bohemia excellent 4 and Falco excellent. We get letters and emails from all over the EU about offspring and descendants of Bobby and Dario Ensson Bohemia are all inovoved in breeding and shows ( more info here ) all ovor the world. Their mother and grandmother Annie Chaloupecké skalky ( more info here ) provided the basis for our breeding, not only our Kennel but also many breeders and Kennels throughout Europe. Sepsáno začátkem roku 2010 D.M. The year 2008 was a very successful one for our kennel not only at shows,( more info here ) but also in breeding.( more info here ) The genetic outfit of our puppies is reflected in the many successes of our Leonbergers throughout the EU. We have been getting information from breeders whose dogs’ pedigree’s include our Bobby ( more info here ) and Dario Ensson Bohemia. ( more info here ) The offspring of these dogs are successfully shown and breed not only in the EU, but also in Canada and the US.From litter F, ( more info here ) Bessy Ensson Bohemia and Gulfax Lowe v. Walhall, females Freya ( more info here ) and Franciss Bess ( more info here ) were stud dog, other siblings are going for bonitation in the spring of 2009. The first litter of puppies for Elke Ensson Bohemia and the French Octavus du Domaine de la Ponctuation was born. Our beautiful and much loved female Bessy Ensson Bohemia died this year,( more info here ) we miss her very much and are greatly saddened by her death. She was replaced in the pack by her daughter Franci, who has already won some shows ( more info here ) and since October has been stud dog.In Belgium Freya Ensson Bohemia is “pregnant” and is expecting puppies in the beginning of 2009. She has won the title champion as has her brother Falco. ( more info here ) The boys Falco and Fram are also proud junior champions.( more info here ) Darling Asson Ensson Bohemia ( more info here ) has won many times as best of breed ( more info here ) and is still working as a stud dog. His offspring are doing very well in club and special shows KCHL( more info here ) and MSKCHL ( more info here ) and some have been bonitated. Towards the end of the year Darling Asson was awarded the title Grandchampion of the Czech Republic. ( more info here ) V roce 2008 zaznamenala naše chovatelská stanice mnoho úspěchů nejen na výstavách ale hlavně v chovu. Genetická výbava našich odchovů se promítá u mnoha úspěšných leonbergerů po celé EU. Dostáváme informace od majitelů leonbergerů v jejichž rodokmenech jsou úspěšní plemeníci Bobby ( info zde ) a Dario Ensson Bohemia. ( info zde ) Potomci těchto psů jsou výstavně úspěšní a uplatňují se v chovu nejen v EU ale i USA a Kanadě. Z vrhu F po Bessy Ensson Bohemia a Gulfaxovi Lowe v. Walhall byly uchovněny fenky Freya a Franciss Bess - Františka, ostatní sourozenci půjdou k bonitaci na jaře roku 2009. Ve Francii je na světě první vrh štěňat po Elke Ensson Bohemia a francouzském plemeníkovi Octavus du Domaine de la Ponctuation. Opustila nás nádherná fenka Bessy Ensson Bohemia, je nám po ní velice smutno, moc nám chybí a moc nás to bolí. ( info zde ) Ve smečce ji nahradila její dcera Franci, která získala několik prvenství na výstavách a od října je již chovnou fenou.( info zde ) V Belgii je nakryta Freya Ensson Bohemia a začátkem příštího roku by se měla narodit štěňátka. Je držitelkou titulu šampion, stejně tak jako její bratr Falco. Kluci Fram a Falco se také pyšní juniorským šampionátem. Darling Asson Ensson Bohemia ( info zde ) boduje na mnoha výstavách jako Best of Breed a nadále se uplatňuje v chovu. Jeho potomci na klubové a speciální výstavě KCHL a MSKCHL jsou velice pěkně hodnoceni a někteří z nich jsou již zbonitováni.( info zde ) Koncem roku je Darling Assonovi přiznán titul Grandšampion České republiky ( info zde ) Sepsáno začátkem roku 2009 D.M.

Webová stránka:

http://www.enssonbohemia.cz

Zajímavosti:

Leonberger Historie. O vzniku plemene leonberger máme poměrně dost informací. V městečku Leonberg působil na počátku čtyřicátých let devatenáctého století městský radní Heinrich Essig. Podle našich dnešních představ vykonával povolání úspěšného chovatele psů a obchodně zdatného a čilého obchodníka se psy. Historie vypráví o tom, že jednoho dne jej napadlo vyšlechtit vlastní plemeno, které se mělo co nejvíce podobat lvům v městském znaku. Proto nejdříve spojil černobílou fenu novofundlandského psa s takzvaným psem barrym z klášterního hospice Grosser ST. Bernahard. Potomci se dále rozmnožovali mezi sebou a nakonec tento chovatel vzkřížil do nově vznikajícího plemene ještě pyrenejského horského psa. Výsledkem byli velmi velcí psi s převážně dlouhou a bílou srstí. První skutečný “leonberger“ vznikl údajně v roce 1846. V plemeni leonberger se podařilo spojit vynikající vlastnosti bernardýna, novofundlandana a pyrenejského horského psa. Velcí a impozantní psi tehdejší doby se prodávali nejlépe a za horentní sumy. Leonbergera vlastnila císařovna Alžběta Rakouská, měla hned 7 exemplářů tohoto plemene, hrdými majiteli v minulosti byli také: velkovévoda Bedřich z Badenu, Napoleon III, vévoda Wilhelm v. Urach, kníže Bismarek. Později, v roce 1912 bylo šest leonbergerů exportováno přes Suezský průplav do Japonska, Singapuru a Indie. Pan Knorr z Moskvy importoval osmdesát leonbergerů, z nichž se někteří dostali až na hranice s Čínou a k řece Ob. A i v Americe žádali nádherné, velmi něžné a dobromyslné psy pana Essiga. Historie plemene v České republice má kořeny již za první republiky, kdy se v tisku občas objevil inzerát na prodej či koupi leonbergera. V Haškově “Dobrém vojáku Švejkovi“ je psáno o leonbergeru, také v knize o léčbě domácích zvířat “Zlatá kniha hospodáře” z meziválečného období se autoři o leonbergeru zmiňují. Je zcela jisté, že po válce se leonberger jako služební pes objevil i na českoněmecké hranici v držení tehdejších ochránců hranic - financů. Mezi prvními zapsanými leonbergery v Čechách byly na začátku sedumdesátých let minulého století dvě dovezené feny z Rakouska. Kynologický tisk se zmiňuje o výstavě v rakouském Tullnu, konané v roce 1982, kde obě fenky obdržely známku výborná. V prvopočátcích byli leonbergeři sdruženi v Klubu málopočetných plemen a v chovu leonbergerů se radou i pomocí angažoval Ing. Jan Findejs. V Čechách pomáhal s chovem i dalších do té doby u nás nechovaných plemen psů. Začátek chovu leonbergerů se stavěl převážně na východoněmeckých dovozech a sporadicky na dovozech z Rakouska a Německé spolkové republiky. První dva vrhy se narodily v roce 1984 chovatele Miroslava Pelce a Otomara Ferra. Další dva vrhy byly odchovány o rok později byl to vrh B z Chuchelského zátiší majitele Otomara Ferra a vrh A Zručská blata ing. Zděnka Svobody, který se chovu věnuje i v dnešní době. Jeho chovatelská stanice se velmi významně zapsala do chovu leonbergerů v Čechách. V průběhu dalších let se zvyšoval počet zapsaných štěńat v plemenných knihách a začalo se uvažovat o založení samostaného klubu. V březnu roku 1988 vznikl samostatný klub pro leonbergery s názvem Klub chovatelů psů leonbergerů. Od tohoto klubu se přibližně za pět let od začátku jeho činnosti odštěpil druhý klub s názvem Moravskoslezký klub chovatelů a přátel leonbergerů. Anatomie, standard. Země původu: Německo Použití: Hlídací, doprovodný a rodinný pes Zařazení: Skupina 2 Molosoidní Sekce 2.2 Horský pes bez pracovní zkoušky Standard č. 145 ze dne 20.09.2002 . Celkový vzhled: Leonberger je velmi velký, silný, svalnatý, ale přesto elegantní pes. Vyznačuje se harmonickou stavbou těla a sebevědomým klidem při živém temperamentu. Především pes je silný a mohutný. Proporce: Výška v kohoutku je s délkou těla v poměru 9 : 10. Hloubka hrudníku dosahuje 50 % kohoutkové výšky. Chování a charakter: Jako rodinný pes je leonberger v dnešních podmínkách příjemným partnerem, který se může bez problémů brát všude s sebou. Vyznačuje se především velikou láskou k dětem. Není plachý ani agresivní. Ve všech životních situacích je leonberger jako doprovodný pes příjemným, poslušným a nebojácným kamarádem. K jeho charakterovým vlastnostem patří především: - sebejisté a suverénní chování - střední temperament a hravost - dobrá učenlivost a poslušnost - všestranná tolerance - necitlivost vůči zvukům Hlava: Hlava je v celku více hlubší než širší, více protáhlá než mohutná. Poměr nosní partie a mozkovny je 1 : 1. Pokožka přiléhající, žádné čelní záhyby. Mozkovna: z profilu a zpředu mírně klenutá, odpovídající tělu a končetinám, ne však příliž těžká. Zadní část není výrazně širší než část oční. Stop: dostatečně vyjádřen Čenich: jasně černá nosní houba, čenich nikdy ne špičatý, hřbet nosu rovnoměrně široký, spíše mírně klenutý než prohloubený. Pysky: černé, přilehlé. Koutek tlamy uzavřený. Chrup: silný, s perfektním pravidelným nůžkovým skusem. Zuby horní čelisti přesahují bez jakékoli mezery zuby spodní čelisti. Zuby stojí v čelisti svisle. Leonberger má 42 zdravých zubů podle zubního vzorce. Chybění M3 se toleruje. Klešťový skus je povolen. Líce: nejsou silně vyvinuty. Oči: světle až tmavě hnědé, středně velké, oválné. Oči nejsou zapadlé ani vypouklé, přiměřeně od sebe vzdálené. Víčka přiléhají, neodhalují spojivku. Bělmo není zarudlé. Uši: převislé, středně velké, vysoce ale nepříliš vzadu nasazené, přiléhající, masité. Krk: mírně klenutý, více dlouhý jak podsaditý, volné kůže nebo laloku. Stavba těla: Kohoutek: výrazný zvláště u psů. Záda: pevná, rovná, široká. Bederní partie: široká, silná, svalnatá. Záď: široká, spíše dlouhá, s mírným zaoblením, nepřestavěná, plynule přecházející do kořene ocasu. Hrudní koš: široký, hluboký dosahující alespoň k loktům, ne příliš sudovitý, spíše oválný. Břicho: jen lehce vtažené. Končetiny: velmi silné, zvláště u psů. Ocas: velmi bohatě osrstěný, ve stoje volně visící, také v pohybu jen lehce stočený a pokud možno nenesený nad prodlouženou linií hřbetu. Končetiny: Hrudní končetiny: rovné, paralelně postavené, avšak ne úzce. Ramena / paže: dlouhé, šikmo uložené, tvořící s ramenem výrazný úhel, dobře osvalené. Lokty: přiléhající. Nadprstí: silná, pevná, z čela rovná a ze strany svisle postavená. Tlapky: rovně postavené, ani vybočené ani vbočené, oblé, prsty uzavřené, dobře klenuté, polštářky černé. Pánevní končetiny: ze zadního pohledu paralelní, nepříliš úzce postavené, tlapy a hlezna ani vybočená ani vbočená. Pánev: šikmo položená. Stehna: dlouhá, šikmo položená, dobře osvalená, společně s lýtkem tvoří výrazný úhel. Hlezna: silná, výrazně zaúhlená. Tlapky: rovně postavené, kulaté až oválné, prsty klenuté, polštářky černé. Chůze a pohyb: rovnoměrný, plynulý pohyb, v pohybu výrazný záběr končetin a plynulý posun těla. Chody plynulé a přímočaré. Srst: kvalitou středně jemná až hrubá, dostatečně dlouhá, přiléhající, nikdy se nerozděluje pěšinkou, i přes hustou podsadu ještě znatelná stavba těla, rovná, nebo lehce zvlněná srst, která je ještě povolená. Na krku a hrudi tvoří srst zvláště u psů bohatou hřívu. Praporce na hrudních i pánevních končetinách vykazují bohaté osrstění. Barva: Lví žlutá, červená, červenohnědá, ještě také barvy pískové ( plavě žlutá a krémová ) a všechny jejich kombinace, vždy s černou maskou, černé uhlování přípustné. Černá však nesmí určovat základní barvu psa ( nesmí převažovat ). Zesvětlení základní barvy na vlajce ocasu, hřívě a praporcích končetin nesmí být příliš výrazné, aby nebyla porušena harmonie zvířete. Malá bílá skvrna na hrudi a bílá srst na prstech se toleruje. Výška v kohoutku: psi 72 až 80 cm, žádaná střední míra je 76 - 78 cm. Feny 65 až 75 cm, žádaná střední míra je 70 - 72 cm. Vady: Každé odchylky od uvedených bodů musí být hodnocena jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky. Vylučující vady: • bojácná nebo agresivní povaha • silné anatomické vady ( výrazný kravský postoj, výrazný kapří hřbet, silně klesající záď, extrémní vybočení hrudních končetin, absolutně nedostačující zaúhlení v ramenním, loketním, kolenním kloubu a hleznu ) • hnědá nosní houba • hnědá bříška prstů • chybějící zuby ( vyjímaje M3 ), předkus, podkus a další vady skusu. • silně stočený nebo vysoko nesený stočený ocas. • kudrnatá nebo silně zvlněná srst. • vadné zbarvení (hnědá s hnědým nosem a hnědými polštářky, black and tan, černá, stříbrná, divoká barva ). • úplné chybění černé masky. • silná ztráta pigmentace pysků. • oči bez podílu hnědé barvy. • příliš bílé barvy ( od prstů až po nadprstí, skvrna na prsou větší než ruka, bílá barva na jiných místech ). • entropium (vchlípené) nebo ekropium (vychlípené) víčko. Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata nacházející se v šourku. Chov, výchova. Leonberger díky své kohoutkové výšce je sice velkým plemenem, ovšem zůstávávají mu zachovány elegance, harmonie a vyrovnané tělesné proporce. Kouzlo plemene je v jeho povaze, v jeho charakteru. Dnes je leonberger vynikajícím rodinným psem, který vyhovuje všem požadavkům současného života, říká obecně standard a i toto tvrzení vystihuje čím je život s leonbergery tak příjemný. Leonberger je vysloveně inteligentní, neštěká zbytečně, chrání rodinu i svým impozantním vzhledem a nemá sklon k agresivitě, pokud ho člověk nerozumně sám nenapadne, protože jeho práh vzrušivosti je mimořádně vysoký. Vyznačuje se sebevědomým klidem ale současně i činorodým temperamentem. Předpokladem příjemného soužití je vždy důsledná výchova, protože právě vysoká inteligence u těchto něžných obrů může způsobit, že se dospívající pes naučí zlozvykům, jež se mohou později projevit jako fatální. Jakákoliv nejednotnost ve výchově mezi pánem a paničkou způsobí, že si pes začne hledat jednodušší a příjemnější cestu a potom jej budeme jeho zlozvykům odnaučovat velice obtížně. Uveďme si typický příklad: štěně, které si přivezeme od chovatele ve věku osmi nebo devíti týdnů, není ničím jiným než bezmocnýcm klubíčkem vlny o váze 10 - 12 kg, které potřebuje naši lásku a je prostě roztomilé. Přímo se nabízí vzít jej do náruče nebo na klín, posadit na pohovku vedle sebe, krmit jej pamlsky když žebrá a vyskakuje mám na nohy. Během tohoto stadia vzrůstu nikoho ani nenapadne, že za necelý rok bude více než padesátikilový pes dělat přesně totéž. Pak to jsou ovšem mohutné tlapy ( ne zrovna čisté ) co nám vstoupí na klín, na pohovce nezůstane místo pro pána ani paničku a roztomilé vyskakování na nohy se změní na skok tváří v tvář s tlapami na ramenou. Leonberger má přirozeně vysoký práh vzrušivosti a srdce otevřené dětem. Jenže tyto děti by také měly vědět, že pes není žádná hračka a že je citlivý na bolest. Vysloveně špatné zkušenosti si rozhodně dobře zapamatuje a tato mimořádně důležitá povahová vlastnost je pryč. Také nesmíme zapomínat, že od nejranějšího věku se potřebuje učit správnému sociálnímu chování vůči ostatním psům a dále aby se mohl dobře rozvíjet, potřebuje kontakt se svojí lidskou smečkou. Trvalé držení v kotci je nepřípustné. Při výchově leonbergera je důležité to, že vzhledem ke vrozené inteligenci tohoto plemene, je použití jakékoliv tvrdosti při výchově naprosto nepřiměřené, ovšem na prvním místě musí vždy u všech zúčastněných stát důslednost. Pak se nemusíme v běžném životě obávat žádných problémů. Základní vrozené povahové rysy leonbergera nám napomohou vychovat z něj tak příjemného společníka, jak to vyžaduje standard. Péče a zdraví. Péče o leonbergera se omezuje na zcela běžné kartáčování a občasné pročesání podsady, především v období línání. Je třeba též zastříhávání chlupů mezi prsty. Leonbergeři patří mezi náruživé plavce, takže nebývá třeba namáhavě umývat psům srst ve vaně nebo pod sprchou. Pokud jde o zdraví nejsou známy žádné problémy specifické pro toto plemeno, nehledě samozřejmě na dnes již téměř normální problém během růstu. Ten se projevuje občasným pokulháváním. Růstové problémy bývají často zesíleny chybnou výživou. U všech leonbergerů používaných v chovu je nutnost ve věku od 18 měsíců nechat udělat RTG kyčelních kloubů a po jeho vyhodnocení specialistou, nejsou jedinci vyšším stupněm dysplazie kyčelního klubu zařazováni do chovu. Celkově je leonberger poměrně bezproblémovým rodinným psem, který dokáže být při důsledné výchově přes svoji velikost příjemným ochráncem a průvodcem rodiny. Za dobrých předpokladů dokáže provázet svého majitele s nepodplatitelnou věrností a stát mu po celý svůj život věrně po boku. Zajímavosti, úspěchy leonbergerů z českého chovu. Mezi zajímavosti v chovu českých leonbergerů můžeme zařadit první získané tituly šampionátů a úspěchy na světových výstavách: první světový vítěz Arno z Třebońských rybníků, SV Brno 1990 ze světových výstav máme jěště dvě Vice vítězky, Addy Ensson Bohemia SV Amstrodam 2002 a Bessy Ensson Bohemia SV Dortmund 2003 a jednoho Vice vítěze Dasty D. Bora z Milotiček SV Bratislava 2009 první středo - východoevropská vítězka Anny Ensson Bohemia, získáno v roce 2000 první světová vítězka Ezra E. Bora z Milotiček, SV Bratislava 2009 první světový vítěz mladých Artuš od Kunratického potoka, SV Kodaň 1989 první šampion ČSFR, import Tilly v. Muhlenberg první interšampion Bert Podřipské podhájí, titul přiznán v roce 1995 první německá šampionka Ingi Zručská Blata, titul přiznán v roce 1996 první německá klubová vítězka mladých Antigona od Malenovického hradu v roce 2003 první německá klubová vítězka Audrey Zářické údolí v roce 2006 první český veterán šampion Bessy Čejiva, titul přiznán v roce 2006 první český junior šampion Bervick Daxet, titul přiznán v roce 1999 nejvíce šampionátů vlastní Alex B. Bora z Milotiček, ty získal ve dvaceti jedna zemích v Evropě Jak je z tohoto přehledu vidět, český leonberger se ve světě neztratí. V dnešní době získávají naši leonbergeři tituly nejvyšší právě v zemi původu plemene, v Německu. Titulem Německého šampiona se pyšní tito psi: Ingi Zručska blata ( Alf v. Avalon x Aranka Zručská blata ) Annie Chaloupecké skalky ( Elkan v. Welland x Ingi Zručska blata ) Anuschka Chaloupecké skalky ( Elkan v. Welland x Ingi Zručska blata ) Addy Ensson Bohemia ( Tango v. Dreiburgenland x Annie Chaloupecke skalky ) Bessy Ensson Bohemia ( Fratz v. Feuerbach x Annie Chaloupecké skalky ) Aulikki od Malenovického hradu ( Namupalan du Son on Vegas x Addy Ensson Bohemia ) Alex B. Bora z Milotiček ( Barney Zámecký chov x Audrey Zářicke udoli ) Cácorka H Bora z Milotiček ( Huszar v. Sissi Haus x Audrey Zářické udolí ) Dario Ensson Bohemia ( Berljon Ulisseueberall x Bessy Ensson Bohemia ) Darling Asson Ensson Bohemia ( Berljon Ulisseueberall x Bessy Ensson Bohemia ) Ezra E Bora z Milotiček ( Djambo v. Eichbuel x Audry Zářické udolí ) Husarka C Bora z Milotiček ( Cimba Welf v. Cueva de Leones x Cacorka H Bora z Milotiček ) Leonbergeři z českého chovu neslaví úspěchy jen na výstavách ale i v chovu. Štěňata z českých chovatelských stanic jsou importována snad do všech zemí v Evropě ale i za oceán. Zahraniční chovatelé mají o náš chov stále větší zájem a jedinci, kteří jsou zařazeni do chovu se stávají velice žádanou novou krví v chovu zahraničních úspěšných chovatelských stanic. Jedním z nejvíce využívaných plemeníků v EU je Dario Ensson Bohemia, který má přes čtyřistadpadesát potomků po celém světě. Všechny kluby, které zaštiťují chov leonbergerů se sdružují v Mezinárodní Unii leonbergerů se sídlem v Leonbergu. O historii a současnosti chovu leonbergerů byla napsána velice pěkná kniha ( připravují se její další díly ) „ The dog of Leonberg„ od dlouholeté úspěšné chovatelky leonbergerů paní Methy Stramer. Zajímavé informace z leonbergeřího světa naleznete na www.leogazette.com www.enssonbohemia.cz Mráčková Drahomíra 268 01 Hořovice Tel: 311514204

Franciss bess a Darling Asson Ensson Bohemia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Celkové hodnocení: 7.6 Hlasovalo: 91 uživatelů
Žádné další fotky.

Dárky

Zatím mi nikdo nevěnoval žádný dárek.
Buď první!

Kdo daroval

Nikdo ještě nevěnoval žádný dárek, věnuj ho ty!

Věnovat dárek

Máš 0 bodů a můžeš věnovat tyto dárky:

 

Sdílet na

Adresa profilu:

Majitel je nyní: offline
Profil zobrazen: 1484×
Pozice v Králi zvířat: zatím neumístěno

Vizitka majitele

asson

asson 0 komentářů / 0 článků Kraj: Středočeský kraj

Zvířátka majitele: Daeling Asson…, Franciss Bess…, Bessy a Darli…, Freya Ensson …, Franciss bess…, Fram Ensson B…

Přidat do přátel Detail vizitky

Komentáře k profilu

 30. 10. 2009 12:32 od verculinek
verculinek

Koukám, že se tulí a mají se rádi.. :) Vždy je lepší mít dva, aby si vyhráli.. :p

 12. 09. 2010 13:02 od johnny
johnny

krásná fotka

Přidat komentář

Chyba: Pro přidání komentáře se musíš přihlásit!
Přidat smajlika:

*1* *2* *3* *4* *5*
*6* *7* *8* *9* *10*
*11* *12* *13* *14* *15*